Android aplikacija

iPhone aplikacija
Prijava za subvenciju


Studentski centar oglašava početkom akademske godine Natječaj za subvenciju smještaja studenata podstanara.

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti državljani Republike Hravtske, državljani EU-a s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u RH i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji studiraju u Dubrovniku i stanuju kod privatnih stanodavaca.