Android aplikacija

iPhone aplikacija
Prijava za subvenciju


Studentski centar oglašava početkom akademske godine Natječaj za subvenciju smještaja studenata podstanara.

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti hrvatski državljani ili državljani EU-a s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u RH a koji stanuju kod privatnih stanodavaca.


Ukoliko se želite prijaviti na natječaj molimo kliknite na Obrazac Prijave na Natječaj za subvenciju (Obrazac "A")

Natječaj je otvoren do zaključno 23. studenoga 2016. g.