Android aplikacija

iPhone aplikacija
Subvencija prehrane Grad Dubrovnik


S ciljem poboljšavanja studentskog standarda u gradu Dubrovniku, a u suradnji s Studentskim centrom Dubrovnik, Grad Dubrovnik od akademske 2007./2008. godine subvencionira troškove studentske prehrane u iznosu od 2,00 kune po obroku. Grad Dubrovnik, na prijedlog Studentskog centra Dubrovnik, donosi Kriterije za subvencioniranje troškova studentske prehrane. Kriteriji za subvencioniranje troškova studentske prehrane sadrže uvjete socijalnog statusa i uspješnosti studiranja, a kao podloga za izradu istih poslužio je Natječaj za smještaj u studentske domove kojeg je izradilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.


Nakon donošenja Odluke Grada Dubrovnika o subvencioniranju studentske prehrane, Studentski centar Dubrovnik utvrđuje pojedinačno pravo na subvencioniranje troškova javnim natječajem za sadašnje redovite studente i redovite studente koji su upisali prvu godinu studija na Sveučilištu u Dubrovniku i ACMT-u.


Ukupni broj dodijeljenih subvencija utvrdit će se nakon provedbe javnog natječaja, a ovisi o broju prijavljenih domicilnih i nedomicilnih studenata. Subvencije se jednokratno mjesečno uplaćuju na tekući račun korisnika putem Studentskog centra Dubrovnik, a iznose 46,00 ili 120,00 kuna mjesečno ovisno o prebivalištu studenta. U akademskoj godini 2008./2009. pravo na subvencioniranu prehranu ostvario je 181 student. Studenti koji su ostvarili pravo na Subvenciju u protekloj akademskoj godini imali su i pravo na besplatan javni gradski prijevoz.