Cjenik poslova


Zadnja izmjena: 22.11.2019.


Navedene cijene sata rada predstavljaju najnižu cijenu koja se može ugovoriti posredstvom SC Dubrovnik za određeni posao. Raspon do najveće cijene je informativan, a poslodavac može ponuditi izvođaču i drugačije cijene od navedenih, ali ne niže od minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova po satu, koja je za 2019. g. iznosila 23,44, a za 2020. je 25,39 kuna neto (Odluka MZO)


ADMINISTRATIVNI I POMOĆNI UREDSKI POSLOVI
Administrativni i tajnički poslovi 25,39-50,00 kn/h
Ispomoć u računovodstvu / knjigovodstvu 25,39-50,00 kn/h
Unos podataka na računalu 25,39-50,00 kn/h
Programer 35,00-100,00 kn/h
Dostavljač 25,39-40,00 kn/h


RAD U UGOSTITELJSTVU, TURIZMU I TRGOVINI
Portir - bagažist 25,39-30,00 kn/h
Redar na plaži / bazenu 25,39-30,00 kn/h
Animator 25,39-50,00 kn/h
Sobarica 25,39-40,00 kn/h
Čistačica - spremačica 25,39-40,00 kn/h
Posluživanje - konobar 25,39-50,00 kn/h
Pomoćni radnik u kuhinji 25,39-40,00 kn/h
Točioc pića, kafe kuharica 25,39-40,00 kn/h
Pranje crnog suđa 25,39-40,00 kn/h
Rad u praonici rublja 25,39-40,00 kn/h
Pomoćni recepcioner 25,39-30,00 kn/h
Rad u skladištu - slaganje robe 25,39-40,00 kn/h
Rad u pekari 25,39-40,00 kn/h
Ispomoć u hotelskom domaćinstvu 25,39-40,00 kn/h
Vrtlar 25,39-40,00 kn/h
Rad u turist, agenciji - mjenjačnici 25,39-50,00 kn/h
Agencijski poslovi 25,39-50,00 kn/h
Predstavnik agencije 30.00-50,00 kn/h
Informator u turističkom uredu 30.00-50,00 kn/h
Turistički vodić - pratitelj 25,39-100,00 kn/h
Catering 25,39-50,00 kn/h
Prodaja karata /ulaznica/ 25,39-40,00 kn/h
Prodavač 25,39-30,00 kn/h
Pomoćni prodavač 25,39-30,00 kn/h
Prodavač na štandu 25,39-30,00 kn/h
Prodavač u duty-free prodavaonicama 25,39-40,00 kn/h
Unapređivač prodaje 25,39-40,00 kn/h
Tajni kupac 25,39-40,00 kn/h


ČUVARSKI POSLOVI
Čuvar eksponata na izložbama 25,39-30,00 kn/h
Čuvar objekta 25,39-30,00 kn/h
Čuvar na parkingu 25,39-30,00 kn/h


FIZIČKI POSLOVI
Iskop zemlje sa zatrpavanjem 25,39-50,00 kn/h
Nošenje namještaja - stakla 25,39-50,00 kn/h
Nošenje namještaja - stakla iznad I. kata 25,39-50,00 kn/h
Prijenos arhive 25,39-40,00 kn/h
Utovar - istovar /brašna, pića, voća, povrća, drva, .../ 25,39-50,00 kn/h
Rad na transporu /praćenje kamiona kod snabdjevanja/ 25,39-50,00 kn/h
Rad u građevinarstvu 25,39-50,00 kn/h
Ukrcaj - iskrcaj otpada 25,39-50,00 kn/h
Čišćenje plaže 25,39-40,00 kn/h
Pranje ulica 25,39-40,00 kn/h
Čišćenje i pranje jahti/brodova 25,39-50,00 kn/h
Transport i montaža tehničke opreme 25,39-50,00 kn/h


OSTALI POSLOVI
Očitavanje električnih brojila 25,39-30,00 kn /h
Očitavanje vodomjera 25,39-30,00 kn /h
Snimanje na terenu /figurant/ 25,39-50,00 kn /h
Snimanje objekta, rad na nacrtima i projektima 25,39-50,00 kn /h
Crtanje nacrta 25,39-50,00 kn /h
Anketiranje 25,39-40,00 kn /h
Rad na benzinskoj crpki 25,39-30,00 kn /h
Distribucija propagandnog materijala na terenu 25,39-40,00 kn /h
Prometnik u Prometnoj jedinici mladeži 25,39-40,00 kn /h
Rad na ljetnom festivalu 25,39-40,00 kn /h
Spasioc na moru 25,39-45,00 kn /h
Vozač 25,39-40,00 kn /h
Hostesa 25,39-50,00 kn /h
Rad u praoni automobila 25,39-40,00 kn /h
Gradska straža 25,39-45,00 kn /h
Farmaceutski tehničar 25,39-40,00 kn /h
Vatrogasno dežurstvo - protupožarna zaštita 25,39-40,00 kn /h
Skiper 30,00-100,00 kn /h
Mornar 25,39-50,00 kn /h
Pomoćni radnik u zračnoj luci 25,39-33,00 kn /h
Referent putničkog prometa u zračnoj luci 25,39-33,00 kn /h
Rukovatelj teretom u zračnoj luci 25,39-33,00 kn /h


PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA
Čuvanje djece, čuvanje i njega bolesnika 25,39-40,00 kn/h
Čišćenje i pospremanje stanova, glačanje rublja i sl. poslovi 30,00-50,00 kn/h

U primjeni od 01. siječnja 2020. g.

Odobrio:

Marko Potrebica mr.sc. ravnatelj SC Dubrovnik