Cjenik poslova


Zadnja izmjena: 31.12.2018.


Navedene cijene sata rada predstavljaju najnižu cijenu koja se može ugovoriti posredstvom SC Dubrovnik za određeni posao. Raspon do najveće cijene je informativan, a poslodavac može ponuditi izvođaču i drugačije cijene od navedenih, ali ne niže od minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova po satu, koja za 2019. godinu iznosi 23,44 kune neto (Odluka MZO)


ADMINISTRATIVNI I POMOĆNI UREDSKI POSLOVI
Administrativni i tajnički poslovi 23,44-30,00 kn/h
Ispomoć u računovodstvu / knjigovodstvu 23,44-30,00 kn/h
Unos podataka na računalu 23,44-30,00 kn/h
Programer 35,00-60,00 kn/h
Dostavljač 23,44 kn/h


RAD U UGOSTITELJSTVU, TURIZMU I TRGOVINI
Portir - bagažist 23,44-30,00 kn/h
Redar na plaži / bazenu 23,44 kn/h
Animator 23,44-50,00 kn/h
Sobarica 23,44-30,00 kn/h
Čistačica - spremačica 23,44-30,00 kn/h
Posluživanje - konobar 23,44-40,00 kn/h
Pomoćni radnik u kuhinji 23,44-30,00 kn/h
Točioc pića, kafe kuharica 23,44-30,00 kn/h
Pranje crnog suđa 23,44-30,00 kn/h
Rad u praonici rublja 23,44 kn/h
Pomoćni recepcioner 23,44 kn/h
Rad u skladištu - slaganje robe 23,44-30,00 kn/h
Rad u pekari 23,44-30,00 kn/h
Ispomoć u hotelskom domaćinstvu 23,44-30,00 kn/h
Vrtlar 23,44-30,00 kn/h
Rad u turist, agenciji - mjenjačnici 23,44-30,00 kn/h
Agencijski poslovi 23,44-40,00 kn/h
Predstavnik agencije 30.00 kn/h
Informator u turističkom uredu 30.00 kn/h
Turistički vodić - pratitelj 25,00-100,00 kn/h
Catering 23,44-30,00 kn/h
Prodaja karata /ulaznica/ 23,44 kn/h
Prodavač 23,44-25,00 kn/h
Pomoćni prodavač 23,44 kn/h
Prodavač na štandu 23,44 kn/h
Prodavač u duty-free prodavaonicama 25,00-30,00 kn/h
Unapređivač prodaje 23,44-30,00 kn/h
Tajni kupac 23,44-30,00 kn/h


ČUVARSKI POSLOVI
Čuvar eksponata na izložbama 23,44 kn/h
Čuvar objekta 23,44 kn/h
Čuvar na parkingu 23,44 kn/h


FIZIČKI POSLOVI
Iskop zemlje sa zatrpavanjem 25,00-50,00 kn/h
Nošenje namještaja - stakla 23,44-30,00 kn/h
Nošenje namještaja - stakla iznad I. kata 25,00-35,00 kn/h
Prijenos arhive 23,44-30,00 kn/h
Utovar - istovar /brašna, pića, voća, povrća, drva, .../ 23,44-30,00 kn/h
Rad na transporu /praćenje kamiona kod snabdjevanja/ 23,44-30,00 kn/h
Rad u građevinarstvu 23,44-30,00 kn/h
Ukrcaj - iskrcaj otpada 23,44-30,00 kn/h
Čišćenje plaže 23,44-30,00 kn/h
Pranje ulica 23,44-30,00 kn/h
Čišćenje i pranje jahti/brodova 25,00-30,00 kn/h
Transport i montaža tehničke opreme 23,44-30,00 kn/h


OSTALI POSLOVI
Očitavanje električnih brojila 23,44 kn /h
Očitavanje vodomjera 23,44 kn /h
Snimanje na terenu /figurant/ 23,44-50,00 kn /h
Snimanje objekta, rad na nacrtima i projektima 23,44-30,00 kn /h
Crtanje nacrta 23,44-30,00 kn /h
Anketiranje 23,44-30,00 kn /h
Rad na benzinskoj crpki 23,44 kn /h
Distribucija propagandnog materijala na terenu 23,44-30,00 kn /h
Prometnik u Prometnoj jedinici mladeži 23,44-30,00 kn /h
Rad na ljetnom festivalu 23,44-30,00 kn /h
Spasioc na moru 23,44-35,00 kn /h
Vozač 23,44-30,00 kn /h
Hostesa 23,44-50,00 kn /h
Rad u praoni automobila 23,44-30,00 kn /h
Gradska straža 35,00-45,00 kn /h
Farmaceutski tehničar 23,44-25,00 kn /h
Vatrogasno dežurstvo - protupožarna zaštita 23,44-30,00 kn /h
Skiper 30,00-55,00 kn /h
Mornar 23,44-50,00 kn /h
Pomoćni radnik u zračnoj luci 25,00-30,00 kn /h
Referent putničkog prometa u zračnoj luci 25,00-30,00 kn /h
Rukovatelj teretom u zračnoj luci 25,00-30,00 kn /h


PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA
Čuvanje djece, čuvanje i njega bolesnika 25,00-30,00 kn/h
Čišćenje i pospremanje stanova, glačanje rublja i sl. poslovi 30,00-40,00 kn/h

U primjeni od 01. siječnja 2019. g.

Odobrio:

Marko Potrebica mr.sc. ravnatelj SC Dubrovnik