-->

  Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za svibanj

Objavljeno: 16.06.2016


  Uplaćene su subvencije za smještaj i prehranu studenata za travanj

Objavljeno: 16.05.2016


  Uplaćena subvencija za prehranu studenata za ožujak

Objavljeno: 05.04.2016


  Uplaćena je subvencija za smještaj studenata studenata za veljaču

Objavljeno: 21.03.2016


  Uplaćena subvencija za prehranu studenata za veljaču

Objavljeno: 16.03.2016


  Uplaćena subvencija za smještaj studenata za siječanj

Objavljeno: 02.03.2016


  Uplaćena subvencija za prehranu za siječanj

Objavljeno: 18.02.2016


  UPLAĆENE SU SUBVENCIJE ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU ZA PROSINAC

Objavljeno: 18.01.2016


  UPLAĆENE SU SUBVENCIJE ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU ZA LISTOPAD I STUDENI

Objavljeno: 30.12.2015


  OBJAVLJENE SU KONAČNE RANG LISTE NATJEČAJA

Objavljeno: 14.12.2015

Objavljene su konačne rang liste provedenih natječaja za smještaj i prehranu studenata za 2015./2016. ak.g.

Studenti koji su ostvarili pravo na subvencionirani smještaj trebaju u Studentskom centru potpisati Ugovor o ostvarivanju prava i isplati subvencije za smještaj. Studenti koji ne potpišu ugovor do 23. prosinca 2015. godine smatrat će se da su odustali od potpore za smještaj.