Studentima su za 1.2020. uplaćene subvencije za prehranu 17.2. i za smještaj 27.2.

Objavljeno: 27.02.2020


  DODIJELJENE POTPORE ZA STUDENTSKE AKTIVNOSTI/PROJEKTE

Objavljeno: 14.01.2020

Povjerenstvo za raspodjelu 0,5 posto za studentske aktivnosti dodijelilo je bodove i pripadajuća financijska sredstva slijedećim aktivnostima/projektima:

 

Ostvareni bodovi i dodijeljena sredstva

 

Projekti koji nisu zadovoljili Kriterije za financiranje studentskih aktivnosti


  Uplaćene su subvencije za prehranu studenata za 10., 11. i 12. 2019.

Objavljeno: 10.01.2020


  2020. iznos neoporezivog primitka tj. ispl. zarada studentu je 63.000,00 kn (2019. je bio 60.600,00)

Objavljeno: 08.01.2020


  ODLUKA O FAKTURIRANJU UGOVORA ZA RAD STUDENATA do 15.01.2020.

Objavljeno: 16.12.2019

Odlukom ravnatelja o fakturiranju Ug. o obavljanju studentskog posla propisano je da će se Ugovori izdani u 2019. temeljem kojih je posao odrađen do 31.12.2019. godine, obračunati te izdati račun zaključno s datumom 31.12.2019., ako je Ugovor dostavljen u Studentski centar do 15. siječnja 2020. godine.

Ako se takvi ugovori dostave nakon 15. siječnja 2020., bit će obračunati i izdani računi u 2020. s datumom računa iz 2020. godine. (Odluka)


  Odluka o najnižoj cijeni sata rada studenata od 1.1.2020. !

Objavljeno: 11.12.2019

Od 1.1.2020. godine primjenjuje se minimalna cijena sata rada na studentskim poslovima u iznosu od 25,39 kune neto. Odluku ministrice možete vidjeti OVDJE.


  SUBVENCIJA ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU – KONAČNA RANG LISTA

Objavljeno: 05.12.2019

KONAČNA RANG LISTA ZA PREHRANU

KONAČNA RANG LISTA ZA SMJEŠTAJ

 

Svi studenti koji su ostvarili pravo na subvenciju za smještaj moraju u Studentskom centru potpisati ugovor najkasnije do petka 20.12.2019. godine. Prilikom potpisivanja ugovora studenti sa sobom moraju donijeti na uvid osobnu iskaznicu te karticu tekućeg računa koju su naveli u prijavi na natječaj.

 


  JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH AKTIVNOSTI

Objavljeno: 26.11.2019

Povjerenstvo za raspodjelu 0,5% za studentske aktivnosti i Studentski centar Dubrovnik raspisali su javni poziv za financiranje studentskih projekata iz područja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti namijenjen aktivnostima studentskih zborova, studentskih udruga te studenata.

Detalje o natječaju i kriterijima natječaja kao i potrebnu dokumentaciju možete naći na slijedećim poveznicama:

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH AKTIVNOSTI

KRITERIJI ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH AKTIVNOSTI

OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA A1

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU A2

TROŠKOVNIK PROJEKTA A3

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA A4

 

Rok za podnošenje prijava je 10. prosinca 2019. godine. Prijave projekata s ispunjenom i potpisanom dokumentacijom te svi dodatni upiti dostavljaju se na mail scdu@unidu.hr


  Prehrana studenata na novoj lokaciji u Uvali Lapad od 14. listopada

Objavljeno: 14.10.2019

Od 14.10. prehrana je dubrovačkim studentima omogućena u ugostiteljskom objektu TUTTOBENE (fast food & pizzeria) na adresi Šetalište kralja Zvonimira 29 (na šetnici u Uvali Lapad). Radno vrijeme menze je od 12 do 15 sati za ručak te od 18 do 21 sat za večeru.


  JAVNI POZIV ZA PRUŽANJE USLUGE PREHRANE STUDENTIMA

Objavljeno: 03.10.2019

Sukladno odredbi članka 16. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanju prava na pokriće troškova prehrane studenata („Narodne novine“, broj 120/13 i 8/14) i odredbama čl. 10. Ugovora o pružanju usluga prehrane studenata sklopljenog 7. listopada 2019. između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Studentskog centra Dubrovnik. Studentski centar Dubrovnik objavljuje:

 

JAVNI POZIV

ZA PRUŽANJE USLUGE PREHRANE STUDENTIMA

Pozivaju se svi potencijalni davatelji usluge studentske prehrane koji su voljni do izgradnje studentskog doma u Dubrovniku, čiji završetak očekujemo u proljeće 2020. godine, a koji posjeduju rješenja nadležnog tijela državne uprave kojim se potvrđuje ispunjavanje uvjeta za ugostiteljski objekt iz skupine „restoran“ propisanih Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“ („Narodne novine“, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14) da se jave na: STUDENTSKI CENTAR DUBROVNIK, Kralja Tomislava 7, 20000 Dubrovnik.

Sastavni dio budućeg Ugovora čine i:

  • Prilog 1: Sastav meni obroka te popis pojedinačnih jela i drugih prehrambenih proizvoda koji nisu sastavnice meni obroka s normativima i cijenama koje propisuje Ministarstvo;
  • Prilog 2: Specifikacija računalne opreme potrebne za pružanje usluge;
  • Prilog 3: Popis lokacija na kojima Davatelj usluge pruža uslugu po odobrenju Ministarstva te broj blagajni posebno odobrenih od strane Ministarstva na pojedinim lokacijama na kojima je instaliran informacijski sustav

Davatelju usluge dozvoljeno je uz potporu Ministarstva izdavati samo onaj broj meni obroka te  pojedinačnih jela i drugih prehrambenih proizvoda koji nisu sastavnica meni obroka na koje korisnik ima pravo u okvirima dodijeljene razine prava, utvrđenog iznosa tjedne potpore te dnevnih ograničenja u korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata („Narodne novine“, broj 120/13 i 8/14).

Rok za prijavu ponuda je zbog iznimne hitnosti i početka akademske godine ograničen do zaključno 8. Listopada 2019. godine. Zaprimat će se samo prijave prispjele u Studentski centar Dubrovnik do 24. sata.

Javni poziv upućen je i putem medija i strukovnih udruga ugostitelja 26. rujna 2019. godine kako bi se potencijalni ponuditelji mogli pripremiti na objavu ovog poziva, a nakon što smo dobili odobrenje resornog Ministarstva za objavu istoga.

 

U Dubrovniku, 3. Listopada 2019.


  N O V O : on line izdavanje studentskih ugovora !

Objavljeno: 04.03.2019

Studentski centar Dubrovnik s danom 4. ožujka 2019. godine omogućuje izdavanje i preuzimanje studentskog ugovora u e-obliku.

Izrada i preuzimanje ugovora vrši se na Vašem osobnom web portalu Studentskog centra Dubrovnik. Prijava na web portal se vrši na: Student servis - Pregled i izdavanje e-studentskog ugovora


  Predsjednik Vlade Andrej Plenković obišao gradilište Studentskog doma

Objavljeno: 06.02.2019

Predsjednik Vlade Andrej Plenković, u pratnji ministara Damira Krstičevića i Nine Obuljen Koržinek, župana Nikole Dobroslavića, gradonačelnika Mata Frankovića, članova Projektnog tima i drugih suradnika, obišao je gradilište Studentskog doma u subotu, 2. veljače 2019., u okviru posjeta Vlade Republike Hrvatske Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

 
 

  VAŽNO! Od 8. studenog 2018. primjenjuje se Zakon o obavljanju studentskih poslova

Objavljeno: 09.01.2019

Zakon o obavljanju studentskih poslova (OVDJE)

 

Dana 8. studenog 2018. godine stupio je na snagu Zakon o obavljanju studentskih poslova (NN broj 96/2018) iz kojeg izdvajamo:

1.) Ugovor mogu sklopiti redovni/izvanredni studenti i druge osobe sukladno odredbama članka 2. Zakona;

2.) U pravilu ugovor se zaključuje za kalendarski mjesec i između ostalog mora sadržavati podatke o početku i očekivanom trajanju posla te o mjestu rada; 

3.) Ugovor o obavljanju studentskog posla svojim potpisima zaključuju prije početka obavljanja studentskoga posla, izvođač, posrednik i naručitelja posla (i uvjet je za početak obavljanja studentskog posla); 

4.) Naručitelj posla nakon obavljenog posla na ugovoru popunjava obračun konačnog broja sati ili dana obavljanja posla (količinu posla) i ugovorenih naknada te stavlja svoj potpis, a izvođač svojim potpisom potvrđuje da je suglasan s obračunom;

5.) Naručitelj posla je dužan dostaviti ovjereni ugovor posredniku odmah po završetku posla, a u protivnom posrednik je dužan poslati opomenu;

6.) Naručitelj je dužan posredniku platiti naknade za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla (od zadnjeg dana rada studenta, bez obzira kad je ugovor obračunat i ispostavljena faktura naručitelju);

7.) Ministar za svaku kalendarsku godinu donosi odluku o iznosu minimalne naknade pa tako najmanja neto cijena sata za studentski posao u 2019. godini iznosi 23,44 kn;

8.) Doprinosi i naknade na ukupni iznos neto naknade izvođaču povećavaju se s dosadašnjih 17,50% na 18%,

9.) Izvođač ima pravo na 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom.

10.) Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona i Pravilnika provodit će inspektori i drugi ovlašteni službenici nadležni za nadzor propisa iz područja rada, poreza, prireza i doprinosa. 
Skrećemo Vam pozornost na 
prekršajne odredbe ovog Zakona.

Pri prvom izdavanju Ugovora o obavljanju studentskog posla obavezno je potpisivanje Izjave od strane studenta koju možete preuzeti u našem sjedištu ili OVDJE

Dodatne upite vezano za obavljanje studentskih poslova možete postaviti  našim djelatnicima osobno, na tel. 437-680 ili putem e-maila:  scdu@unidu.hr

Vezani dokumenti: Pravilnik o obliku i sadžaju Ugovora o obavljanju studentskih poslova (NN, br. 3/19.)


  Najniža cijena sata rada studenata u 2019. !

Objavljeno: 20.12.2018

Od 1.1.2019. godine primjenjuje se minimalna cijena sata rada na studentskim poslovima u iznosu od 23,44 kune neto. Odluku ministrice možete vidjeti OVDJE.


  Sastanak Projektnoga savjeta

Objavljeno: 17.10.2018

S obzirom na širu društvenu važnost projekta „Kompleks Studentskoga doma Sveučilišta u Dubrovniku“ prijavom projekta na bespovratno financiranje formiran je i Projektni savjet. Zadaća toga tijela je nadzor te donošenje važnih odluka za provedbu projekta, a čine ga najviši predstavnici Sveučilišta u Dubrovniku (rektor prof. Burum), Dubrovačko-neretvanske županije (župan Dobroslavić) i Grada Dubrovnika (gradonačelnik Franković), te Studentskoga zbora i Studentskoga centra.

Projektni savjet je održao sastanak 16. listopada 2018., a razmatralo se stanje provedbe projekta.

Okončana je procedura izmjene i dopune Ugovora o bespovratnom financiranju. Zbog potrebe provedbe ponovljenoga postupka javne nabave izgradnje bilo je potrebno produljiti razdoblje provedbe projekta, kao i povećati procjenjenu vrijednost izgradnje i opremanja građevine, a u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja osigurana su i dodatna sredstva.

Radovi na gradilištu dobro napreduju, unatoč nedavnoj poplavi koja je potpuno potopila gradilišnu jamu u završnoj fazi iskopa. Ta prirodna nepogoda je izazvala značajan zastoj radova, ali se izvoditelj dobro organizirao i nastoji da se djelovanje više sile što manje odrazi na planiranu dinamiku radova.

S gradilišta je odvezena i privremeno deponirana znatna količina plodne zemlje koja će se moći koristiti i za potrebe drugih gradskih projekata, kao svojevrsni nastavak suradnje Sveučilišta i Grada na projektu studentskoga doma.

Naglašena je važnost izgradnje studentskoga doma za širu društvenu zajednicu zbog osiguranja odgovarajućega smještaja za studente u Dubrovniku. Time će se povećati dostupnost visokog obrazovanja studentima u nepovoljnom položaju, osobito onima iz udaljenijih dijelova županije (dolina Neretve, Korčula, Pelješac) koji sad silom prilika na drugim sveučilištima polaze istovrsne studije koji se izvode i na Sveučilištu u Dubrovniku.