-->

  Uplaćena subvencija za prehranu studenata za ožujak

Objavljeno: 05.04.2016


  Uplaćena je subvencija za smještaj studenata studenata za veljaču

Objavljeno: 21.03.2016


  Uplaćena subvencija za prehranu studenata za veljaču

Objavljeno: 16.03.2016


  Uplaćena subvencija za smještaj studenata za siječanj

Objavljeno: 02.03.2016


  Uplaćena subvencija za prehranu za siječanj

Objavljeno: 18.02.2016


  UPLAĆENE SU SUBVENCIJE ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU ZA PROSINAC

Objavljeno: 18.01.2016


  UPLAĆENE SU SUBVENCIJE ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU ZA LISTOPAD I STUDENI

Objavljeno: 30.12.2015


  OBJAVLJENE SU KONAČNE RANG LISTE NATJEČAJA

Objavljeno: 14.12.2015

Objavljene su konačne rang liste provedenih natječaja za smještaj i prehranu studenata za 2015./2016. ak.g.

Studenti koji su ostvarili pravo na subvencionirani smještaj trebaju u Studentskom centru potpisati Ugovor o ostvarivanju prava i isplati subvencije za smještaj. Studenti koji ne potpišu ugovor do 23. prosinca 2015. godine smatrat će se da su odustali od potpore za smještaj.


  NATJEČAJI ZA SUBVENCIJE: 09. do 20. studenoga 2015. g.

Objavljeno: 02.11.2015

Natječaj za subvencioniranje smještaja redovitim studentima koji stanuju kod privatnih stanodavaca

Natječaj za subvencioniranje troškova prehrane studenata u Dubrovniku

NAPOMENA:  JEDNOM PRIJAVOM STUDENTI MOGU IZABRATI PRIJAVU NA OBA NATJEČAJA

Kako se prijaviti na natječaje?

 

  1. Prijava na natječaj – Obrazac „A“

  2. Podaci o studiju – Obrazac „B“ (Link na PDF)

  3. Privola – suglasnost za objavu podataka (Link na PDF)

  4. Izjava o zajedničkom kućanstvu (Link na PDF)

  5. Popis priloga uz natječaje (Link na PDF)

  6. Prijava boravka (upute) (Link na PDF)

  7. Primici koji se ne zbrajaju u prihode (Link na PDF)

 

NAPOMENA: Obrasci za natječaje mogu se preuzeti sa Link-a u PDF formatu ili u prostorijama Studentskog centra Dubrovnik


  REZULTATI NATJEČAJA ZA SUBVENCIJU SMJEŠTAJA I PREHRANE STUDENATA

Objavljeno: 30.12.2014

Rang lista studenata - Natječaj za subvenciju prehrane Grada Dubrovnika: http://www.scdu.hr/stranica/docs/Rang%20lista%20-%20prehrana%202014.pdf

Rang lista studenata - Natječaj za subvencioniranje smještaja studenata podstanara: http://www.scdu.hr/stranica/docs/Rang%20lista%20-%20smjestaj%202014.pdf

NAPOMENA: Studenti koji su ostvarili pravo na subvenciju za smještaj obvezni su u Studentskom centru od 16. do 23. siječnja potpisati Ugovor o ostvarivanju prava i isplati subvencije za smještaj.