SUBVENCIJA ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU – KONAČNA RANG LISTA

Objavljeno: 2019-12-05

KONAČNA RANG LISTA ZA PREHRANU

KONAČNA RANG LISTA ZA SMJEŠTAJ

 

Svi studenti koji su ostvarili pravo na subvenciju za smještaj moraju u studentskom centru potpisati ugovor najkasnije do petka 20.12.2019. godine. Prilikom potpisivanje ugovora studenti sa sobom moraju donijeti na uvid osobnu iskaznicu te karticu tekućeg računa koju su naveli u prijavi na natječaj.

 


  JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH AKTIVNOSTI

Objavljeno: 2019-11-26

Povjerenstvo za raspodjelu 0,5% za studentske aktivnosti i Studentski centar Dubrovnik raspisali su javni poziv za financiranje studentskih projekata iz područja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti namijenjen aktivnostima studentskih zborova, studentskih udruga te studenata.

Detalje o natječaju i kriterijima natječaja kao i potrebnu dokumentaciju možete naći na slijedećim poveznicama:

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH AKTIVNOSTI

KRITERIJI ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH AKTIVNOSTI

OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA A1

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU A2

TROŠKOVNIK PROJEKTA A3

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA A4

 

Rok za podnošenje prijava je 10. prosinca 2019. godine. Prijave projekata s ispunjenom i potpisanom dokumentacijom te svi dodatni upiti dostavljaju se na mail scdu@unidu.hr


  SUBVENCIJA ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU – PRIVREMENA RANG LISTA

Objavljeno: 2019-11-26

Privremena rang lista za  subvenciju smještaja

Privremena rang lista za subvenciju prehrane


  Odluka o najnižoj cijeni sata rada studenata od 1.1.2020. !

Objavljeno: 2019-11-21

Od 1.1.2020. godine primjenjuje se minimalna cijena sata rada na studentskim poslovima u iznosu od 25,39 kune neto. Odluku ministrice možete vidjeti OVDJE.


  NATJEČAJI ZA SUBVENCIJE SMJEŠTAJA i PREHRANE od 04. studenoga do 15. studenoga 2019. godine

Objavljeno: 2019-11-04

Natječaj za subvencioniranje smještaja redovitim studentima koji stanuju kod privatnih stanodavaca:

 Natječaj za subvencioniranje troškova prehrane studenata u Dubrovniku:

PRIJAVA NA NATJEČAJE

Studenti se popunjavanjem jedne prijave mogu javiti na oba natječaja. Prijavu je potrebno isprintati i s ostalom dokumentacijom dostaviti u Studentski centar.

NAPOMENA: Popis obveznih dokumenata uz natječaj subvencije smještaja i prehrane.

 

Izjave potrebne za ostvarivanje dodatnih bodova:


  Prehrana studenata na novoj lokaciji u Uvali Lapad od 14. listopada

Objavljeno: 2019-10-14

Od 14.10. prehrana je dubrovačkim studentima omogućena u ugostiteljskom objektu TUTTOBENE (fast food & pizzeria) na adresi Šetalište kralja Zvonimira 29 (na šetnici u Uvali Lapad). Radno vrijeme menze je od 12 do 15 sati za ručak te od 18 do 21 sat za večeru.


  Uplaćene su subvencije za smještaj i prehranu studenata za 9/19.

Objavljeno: 2019-10-07


  JAVNI POZIV ZA PRUŽANJE USLUGE PREHRANE STUDENTIMA

Objavljeno: 2019-10-03

Sukladno odredbi članka 16. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanju prava na pokriće troškova prehrane studenata („Narodne novine“, broj 120/13 i 8/14) i odredbama čl. 10. Ugovora o pružanju usluga prehrane studenata sklopljenog 7. listopada 2019. između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Studentskog centra Dubrovnik. Studentski centar Dubrovnik objavljuje:

 

JAVNI POZIV

ZA PRUŽANJE USLUGE PREHRANE STUDENTIMA

Pozivaju se svi potencijalni davatelji usluge studentske prehrane koji su voljni do izgradnje studentskog doma u Dubrovniku, čiji završetak očekujemo u proljeće 2020. godine, a koji posjeduju rješenja nadležnog tijela državne uprave kojim se potvrđuje ispunjavanje uvjeta za ugostiteljski objekt iz skupine „restoran“ propisanih Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“ („Narodne novine“, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14) da se jave na: STUDENTSKI CENTAR DUBROVNIK, Kralja Tomislava 7, 20000 Dubrovnik.

Sastavni dio budućeg Ugovora čine i:

  • Prilog 1: Sastav meni obroka te popis pojedinačnih jela i drugih prehrambenih proizvoda koji nisu sastavnice meni obroka s normativima i cijenama koje propisuje Ministarstvo;
  • Prilog 2: Specifikacija računalne opreme potrebne za pružanje usluge;
  • Prilog 3: Popis lokacija na kojima Davatelj usluge pruža uslugu po odobrenju Ministarstva te broj blagajni posebno odobrenih od strane Ministarstva na pojedinim lokacijama na kojima je instaliran informacijski sustav

Davatelju usluge dozvoljeno je uz potporu Ministarstva izdavati samo onaj broj meni obroka te  pojedinačnih jela i drugih prehrambenih proizvoda koji nisu sastavnica meni obroka na koje korisnik ima pravo u okvirima dodijeljene razine prava, utvrđenog iznosa tjedne potpore te dnevnih ograničenja u korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata („Narodne novine“, broj 120/13 i 8/14).

Rok za prijavu ponuda je zbog iznimne hitnosti i početka akademske godine ograničen do zaključno 8. Listopada 2019. godine. Zaprimat će se samo prijave prispjele u Studentski centar Dubrovnik do 24. sata.

Javni poziv upućen je i putem medija i strukovnih udruga ugostitelja 26. rujna 2019. godine kako bi se potencijalni ponuditelji mogli pripremiti na objavu ovog poziva, a nakon što smo dobili odobrenje resornog Ministarstva za objavu istoga.

 

U Dubrovniku, 3. Listopada 2019.


  N O V O : on line izdavanje studentskih ugovora !

Objavljeno: 2019-03-04

Studentski centar Dubrovnik s danom 4. ožujka 2019. godine omogućuje izdavanje i preuzimanje studentskog ugovora u e-obliku.

Izrada i preuzimanje ugovora vrši se na Vašem osobnom web portalu Studentskog centra Dubrovnik. Prijava na web portal se vrši na: Student servis - Pregled i izdavanje e-studentskog ugovora


  Predsjednik Vlade Andrej Plenković obišao gradilište Studentskog doma

Objavljeno: 2019-02-06

Predsjednik Vlade Andrej Plenković, u pratnji ministara Damira Krstičevića i Nine Obuljen Koržinek, župana Nikole Dobroslavića, gradonačelnika Mata Frankovića, članova Projektnog tima i drugih suradnika, obišao je gradilište Studentskog doma u subotu, 2. veljače 2019., u okviru posjeta Vlade Republike Hrvatske Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

 
 

  VAŽNO! Od 8. studenog 2018. primjenjuje se Zakon o obavljanju studentskih poslova

Objavljeno: 2019-01-09

Zakon o obavljanju studentskih poslova (OVDJE)

 

Dana 8. studenog 2018. godine stupio je na snagu Zakon o obavljanju studentskih poslova (NN broj 96/2018) iz kojeg izdvajamo:

1.) Ugovor mogu sklopiti redovni/izvanredni studenti i druge osobe sukladno odredbama članka 2. Zakona;

2.) U pravilu ugovor se zaključuje za kalendarski mjesec i između ostalog mora sadržavati podatke o početku i očekivanom trajanju posla te o mjestu rada; 

3.) Ugovor o obavljanju studentskog posla svojim potpisima zaključuju prije početka obavljanja studentskoga posla, izvođač, posrednik i naručitelja posla (i uvjet je za početak obavljanja studentskog posla); 

4.) Naručitelj posla nakon obavljenog posla na ugovoru popunjava obračun konačnog broja sati ili dana obavljanja posla (količinu posla) i ugovorenih naknada te stavlja svoj potpis, a izvođač svojim potpisom potvrđuje da je suglasan s obračunom;

5.) Naručitelj posla je dužan dostaviti ovjereni ugovor posredniku odmah po završetku posla, a u protivnom posrednik je dužan poslati opomenu;

6.) Naručitelj je dužan posredniku platiti naknade za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla (od zadnjeg dana rada studenta, bez obzira kad je ugovor obračunat i ispostavljena faktura naručitelju);

7.) Ministar za svaku kalendarsku godinu donosi odluku o iznosu minimalne naknade pa tako najmanja neto cijena sata za studentski posao u 2019. godini iznosi 23,44 kn;

8.) Doprinosi i naknade na ukupni iznos neto naknade izvođaču povećavaju se s dosadašnjih 17,50% na 18%,

9.) Izvođač ima pravo na 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom.

10.) Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona i Pravilnika provodit će inspektori i drugi ovlašteni službenici nadležni za nadzor propisa iz područja rada, poreza, prireza i doprinosa. 
Skrećemo Vam pozornost na 
prekršajne odredbe ovog Zakona.

Pri prvom izdavanju Ugovora o obavljanju studentskog posla obavezno je potpisivanje Izjave od strane studenta koju možete preuzeti u našem sjedištu ili OVDJE

Dodatne upite vezano za obavljanje studentskih poslova možete postaviti  našim djelatnicima osobno, na tel. 437-680 ili putem e-maila:  scdu@unidu.hr

Vezani dokumenti: Pravilnik o obliku i sadžaju Ugovora o obavljanju studentskih poslova (NN, br. 3/19.)


  Najniža cijena sata rada studenata u 2019. !

Objavljeno: 2018-12-20

Od 1.1.2019. godine primjenjuje se minimalna cijena sata rada na studentskim poslovima u iznosu od 23,44 kune neto. Odluku ministrice možete vidjeti OVDJE.


  Sastanak Projektnoga savjeta

Objavljeno: 2018-10-17

S obzirom na širu društvenu važnost projekta „Kompleks Studentskoga doma Sveučilišta u Dubrovniku“ prijavom projekta na bespovratno financiranje formiran je i Projektni savjet. Zadaća toga tijela je nadzor te donošenje važnih odluka za provedbu projekta, a čine ga najviši predstavnici Sveučilišta u Dubrovniku (rektor prof. Burum), Dubrovačko-neretvanske županije (župan Dobroslavić) i Grada Dubrovnika (gradonačelnik Franković), te Studentskoga zbora i Studentskoga centra.

Projektni savjet je održao sastanak 16. listopada 2018., a razmatralo se stanje provedbe projekta.

Okončana je procedura izmjene i dopune Ugovora o bespovratnom financiranju. Zbog potrebe provedbe ponovljenoga postupka javne nabave izgradnje bilo je potrebno produljiti razdoblje provedbe projekta, kao i povećati procjenjenu vrijednost izgradnje i opremanja građevine, a u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja osigurana su i dodatna sredstva.

Radovi na gradilištu dobro napreduju, unatoč nedavnoj poplavi koja je potpuno potopila gradilišnu jamu u završnoj fazi iskopa. Ta prirodna nepogoda je izazvala značajan zastoj radova, ali se izvoditelj dobro organizirao i nastoji da se djelovanje više sile što manje odrazi na planiranu dinamiku radova.

S gradilišta je odvezena i privremeno deponirana znatna količina plodne zemlje koja će se moći koristiti i za potrebe drugih gradskih projekata, kao svojevrsni nastavak suradnje Sveučilišta i Grada na projektu studentskoga doma.

Naglašena je važnost izgradnje studentskoga doma za širu društvenu zajednicu zbog osiguranja odgovarajućega smještaja za studente u Dubrovniku. Time će se povećati dostupnost visokog obrazovanja studentima u nepovoljnom položaju, osobito onima iz udaljenijih dijelova županije (dolina Neretve, Korčula, Pelješac) koji sad silom prilika na drugim sveučilištima polaze istovrsne studije koji se izvode i na Sveučilištu u Dubrovniku.


  Potpisan Dodatak broj 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

Objavljeno: 2018-10-01

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje izgradnje kompleksa studentskoga doma Sveučilišta u Dubrovniku u iznosu od 150,9 milijuna kuna potpisan je 6. srpnja 2016. s razdobljem provedbe projekta od 1. siječnja 2016. do 1. rujna 2018.

Sljedom okolnosti da je u prethodnom razdoblju, sukladno rješenju DKOM-a, trebalo poništiti postupak javne nabave izgradnje te provesti ponovni postupak uz osiguranje dodatnih sredstava za sufinanciranje radova, nije bilo moguće dovršiti provedbu projekta u ugovorenom roku, pa je Sveučilište u Dubrovniku moralo zatražiti izmjenu i dopunu Ugovora, odnosno zaključenje dodatka Ugovoru kojim bi se regulirale novonastale promjene.

Dodatak broj 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. rujna 2018., kojim se produljilo razdoblje provedbe projekta do 1. lipnja 2020. Promjenama su obuhvaćeni i neki drugi elementi ugovora, poput povećanja procjenjene vrijednosti izgradnje i opremanja, kao i preraspodjela sredstava među elementima projekta i usklađenje strukture njihova financiranja s ostvarenim dodatnim izvorima financiranja, koji se bitno razlikuju od očekivanih i planiranih u vrijeme izrade projektne i druge dokumentacije za prijavu projekta na bespovratno financiranje.


  Svečano obilježen početak radova na izgradnji studentskoga doma

Objavljeno: 2018-08-04

Svečano obilježavanje početka gradnje studentskoga doma Sveučilišta u Dubrovniku upriličeno je 1. kolovoza 2018. na gradilištu – lokaciji budućega studentskog doma. Svečanosti su prisustvovali, uz rektora prof. dr. sc. Nikšu Buruma i: ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Branka Ramljak, zamjenica župana Dubrovačko-neretvanske županije Žaklina Marević, gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković, ravnatelj Studentskog centra Marko Potrebica, predsjednik Studentskog zbora Jakša Ćebo, ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric, te državni tajnici Nikolina Klaić i Frano Matušić, saborska zastupnica Sanja Putica, članovi sveučilišnog Senata i Savjeta, zaposlenici i studenti Sveučilišta, mnogobrojni uzvanici... Svečanosti je nazočio i katedralni župnik don Stanko Lasić koji je blagoslovio početak gradnje, nakon čega su političari, uz rektora Buruma i predsjednika Studentskog zbora Ćeba, „lopatom“ prigodno obilježili početak samih radova.

Rektor Burum ovom je prigodom istaknuo aktivnosti projektnog tima koji je predano radio na projektu više godina, uz svoje redovite poslove. Istaknuo je i da ga posebno veseli što je dom namijenjen studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa te je zamolio susjede da imaju razumijevanja i istaknuo da će Sveučilište pokušati pomoći da što lakše podnesu radove.

Ministrica Žalac naglasila je da je iznimno zadovoljna što može sudjelovati u otvaranju radova te da je ovo trenutno najveći projekt koji se financira kroz operativni program „Konkurentnost i kohezija“. „Projekti koji imaju za cilj razvoj studentske populacije jedni su od prioriteta“, zaključila je ministrica Žalac. „Sveučilište u Dubrovniku jedino je javno sveučilište koje nema studentski dom. Ovaj dom riješit će mnoge probleme u Dubrovniku, a posebno naglašavam, i pomoći u njegovoj internacionalizaciji“, rekla je državna tajnica Branka Ramljak. Predsjednik Studentskog centra Marko Potrebica zahvalio je mnogim osobama koje su pomogle u ovom projektu, koji je započeo prije čak 12 godina. Također, istaknuo je da nismo ušli u EU kako do ovoga projekta vjerojatno ne bi ni došlo, dok je gradonačelnik Franković govorio o samoj lokaciji s čije je jedne strane dječji vrtić a s druge osnovna škola, što znači da su na tom cijelom području mladi.

„Studentski dom riješit će dva ključna problema dubrovačkih studenata a to su smještaj i prehrana, a studenti lošijeg imovinskog statusa napokon će imati priliku studirati u Dubrovniku“ istaknuo je predsjednik Studentskog zbora Jakša Ćebo. Zamjenica župana Marević rekla je da će, nakon što se dom izgradi, Dubrovnik konačno postati sveučilišni grad, dok je ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric istaknuo kako nije bilo lako dovesti projekt do ove faze u kojoj je počela njegova izgradnja.

Projekt izgradnje studentskoga doma najvećim se dijelom financira iz bespovratnih sredstava Europske unije, iz Europskoga fonda za regionalni razvoj, i to u okviru operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija (2014.-2020.)“, a po Pozivu na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskoga smještaja za studente u nepovoljnom položaju“. Provedbu projekta sufinanciraju Grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Sveučilište u Dubrovniku.